Ajab Rang Par Hai

1. Ajab Rang Par Hai Bahare Madinah
2. Ke Sab Jannatein Hain Nisare Madinah
3. Mubarak Rahey Andlib Tumhey Gul
4. Hamen Gul Se Behtar Hai Kharey Madinah
5. Meri Khak Ya Rab Na Barbaad Jaey
6. Pasey Marg Gardey Ghubarey Madinah
7. Jidhar Dekhi Ye Baaghe Jannat Khila Hai
8. Nazar Mein Hai Naqsh-O-Nigar-E Madinah
9. Do Alam Mein Bat’Ta Hai Sadqa Yahan Ka
10. Hamen Ik Nahin Reza Kharey Madinah
11. Bana Asman Manzilein Ibne Maryam
12. Gaye La Makaa’N Taajdare Madinah
13. Sharf Jin Se Haasil Hua Ambiya Ko
14. Wohi Hai Hasan Iftakharey Madinah

Author: Maulana Hasan Raza Khan Barelvi

Meanings:
Line 3: Andlib = Bulbul
Line 10: Reza = Chota
Line 13: Sharf = Barai

Leave a Comment